Friday, December 25, 2015

Why spring is so special, but autumn is not?The last berry, the buzz and birdsong
would pass unnoticed 
who'd shed a tear on
the perishing last blossom
The onset of autumn 
is hailed with little warmth


The spring is greeted so dear
The eyes open wide
to set on the 
first flower in bloom
first squirrel out of hibernation
So sweet in the ears are the
first call of cuckoo 
and the first bee's buzz

Why spring is so special
but autumn is not?Samanmalee Abayasiri

ප්‍රේමය
ප්‍රේමය
හරිත පැහැ වසත් කාලයයි
තුරු හිස් මලින් ගවසන
අයෙකුට පෙමින් ඔද වැඩුන

ප්‍රේමය
ගිම්හානයයි ගිණි දළු පැහැති වන
සැඩ තාපයෙන් මුදු මල් දවන
තවෙකෙකුට පෙමින් දැවෙන

ප්‍රේමය
පත් හලා තුරු නිරුවත් කරන 
වියලි පත් පැහැ හේමන්ත කාලයයි
ළතැවුලෙන් තවෙකෙක් කීය

ප්‍රේමය
ජීවයෙන් තොර අළු පැහැ ශිශිරයයි
රුදු සීතලෙන් සිත් මිදී ගල් වන
විරහා ගීයක ඇසුණි ඒ ලෙසසමන්මලී අභයසිරි

ශිශිර ආයිත්තමIt's the winter clothes
plumage all grey
if they are
to stayශිශිර ආයිත්තම
අළු පාට පිළ් කළඹ
ලා ගත යුතු
නවතිනවා නම් 
නොගොහින්

මාරි කියුරී - විද්‍යාවෙහි අගරැජිණකවියක් ලියැවෙන්ට බොහෝ දේ නිමිති විය හැක. මෙය නම් අපූරුම නිමිත්තකි.

මාරි කියුරී - විද්‍යාවෙහි අගරැජිණ
=====================

අහෝ මාරී දයාබර මාරි කියුරී
සෙනේබර විද්‍යාඥවරිය
පෝලන්ත රූමතිය
ප්‍රංශයට දෙවියන් විසින් දුන්
පෝලන්තයේ රුසියන් පාලනය
පැනවූ බැවින් අවනීති
කියමින්
"විද්‍යාව කැප නැත ගැහැණුන්ට"

අහෝ මාරී දයාබර මාරි කියුරී
සෙනේබර උගත් ගැහැණිය
කුමන නම් යහපත් බලවේගයක්
නතු කරගත්තාද ඔබ නුවණැස
මෙතරම්ම විකිරණශීලි වන්නට
පෙනෙන්නට ඔබට පමණක්
ඉසියුම් පරමාණුක න්‍යෂ්ඨිය සතු බලය

මහා දැනමුතු මහැදුරු බෙකරල්
දැක ඔබේ විනිවිදින නැණැස
අවිය කොටගති නුඹ
සොයා විමසන්නට අරුමය
දැඩි බව විනිවිදින ලෝහ සම
ගූඪවූ විකිරණය

නැණැති පියරේ පෙම්බරා
දුටු කල සෙනේබර හදවත
බිරිය කොටගති නුඹ
අත්වැලක් වන්නට නුඹට
නිමකොට තනිකඩ ජීවිතය
දෙවියන් කැමති වූ ලෙස
සොයා ගන්නට පරමාණු
න්‍යෂ්ඨියක ඇති බලය

දෙවියෝ තෝරාගනිති මිනිසුන්
නැණැති සවිබල අනගි මිනිසුන්
සොයා ගන්නට වාශ්පයේ බලය
අණ කලේ ජේම්ස් වොට් හට
විදුලිය බැඳගන්ට ෆැරඩේට හැකිවිය
හෙන් රි පියරේ සමග මාරී
මුදාහැරියේ පරමාණුවක ඇති හැකි බව

බෙකරල් සොයාගත් විකිරණය
තුළ කිඳා බැස නේක වද විඳ
කිරා මැන බැලූයේ නුඹය
දයාබර මාරි කියුරී
නුඹේ ප්‍රිය මහැදුරු පියරේ
අත්හැර ඔහු සෙවුම් කිසිවක් නොපතාම
නුඹටම නොවිනිද සවිය

ටොන් ගණන් තොග පිටින්
විකිරණශීලි ඛනිජ
කැන සොයාගත් අංශුමාත්‍රයකි
පොලෝනියම් නම් වන
නිජබිමේ නමින් නම් ලද
විකිරණ සහිත දෑ වල අගරැජිණ
රේඩියම් හා සමග

එක් මූලද්‍රව්‍යයක් දෙකඩ කොට නවමු ඒවා තනා
සොයාගත්තාට තව නව අණුද පරමාණු
නුඹ ලැබූයේ කුමක්ද ? කිත් යසස් පැසසුම් බොහෝ
මහත් වූ තෘප්තියක් විකිරණ කිරණයෙන් විනිවිද අවිද්‍යාව

ලබා ලොව උස්ම සම්මාන විද්‍යාර්ථීන් ලබන
විකිරණය සොයාගත් බැවින් භෞතික විද්‍යාවෙන්ද
නව මූලද්‍රව්‍යයන් තනා රසායනයෙන්ද
ලබා බුහුමන් ගරු නම්බු නාම
තෘප්තිමත් වීද නුඹ

මෙන්ඩලීෆ් ආවර්තිතා වගුවේ පියා
සිය ගෞරවය පිදුවේ නුඹට
සරා සත් සයුරු මොස්කව් සිට පැමිණ පැරීසියට
පුදන්නට තුති මල් නුඹට
සොයාගත්තාට රේඩියම්
පිරෙව්වාට අඩුව ඔහු සොයා ගත් වගුව

සේම යස ඉසුර ගරු නම්බු නාම
වීය පිරිපත නේක අඳුරු කලකුත් සමග
රුදුරු විපතකි අකලට නැසුණි පියරේ
විකිරණය මැද ගෙවූයෙන් දිවි
ගත සෛල වී සතුරු පිළිකාවක් ලෙසින්
බිළිගති සියුමැලි නුඹ කොමළ වත

අහෝ මාරී දයාබර මාරි කියුරී
සෙනේබර විද්‍යාඥවරිය
බොහෝ බැතියෙන් සිහිකරන්නෙමු
සපථ කොට ඔබ නමින්
යොදාගන්නා බව ඔබ සොයා ගත්
න්‍යෂ්ඨික බලය යහපතටම
ඒ මිස ලොව නසන අවියක් ලෙස
යොදා නොගනිමු කිසිවිට

අනුවාදය - සමන්මලී අභයසිරි1110 Marie Curie - Queen Of Scientists

 Poem by John Knight

Oh Marie Marie - beloved of all Sceintists
Polish beauty spirited by God to the Sorbonne
Because the Russian Authorities in Poland
Decreed that 'Ladies should not study Science! ! ! ! !

Oh Marie Marie beloved of all Intelectuals
What Spirit forged thy brain to make it so....
To make it so Radioactive - that you could see
You alone could see the potential of Nuclear Energy?

Professor Bequerel - in his wisdom - chose you to probe
To probe the mystery of the mystical radiation
Radiation that ignored physical barriers - and passed
Through thick paper - but found its match in metal.

Pierre Curie - in his wisdom - chose you to be his bride
It is not good for Man to dwell alone - or Woman to work alone.
God -in His Divine wisdom - saw that the time was right
For a new source of Global Energy - NUCLEAR ENERGY!

God chooses people - God uses people
James Watt to harness the power of steam
Michael Faraday to develop the electric motor
Henri - Pierre - Marie to unleash the latent power of the Atom.

Bequerel discovered radioactivity by scientific intuition
Marie Curie quantified it by painstaking investigation
Pierre Curie - Professor of Physics at the Sorbonne
Forsook his own reaserch to support you unconditionally.

Tons and tons of Pitchblend to yield a few grams
Of POLONIUM named for your beloved Poland
And RADIUM - Queen of the radioactive elements
Thousands of times more radioactive than Uranium.

What was your reward - Satisfaction and Honour?
Satisfaction in the isolation of two new elements
Out of the 92 naturally occuring ones
Satisfaction of nailing Henri's strange emanation.

Honour of a Nobel Prize for Physics for Radiation
A Nobel Prize in Chemistry for the isolstion of....
Radium and Plonium - Honours form all the....
Major Scientific Societies in the whole World!

The honour of a visit - all the way from Moscow to Paris
Dimitri Mendeleev - Father of the Periodic Table
To thank you personally for the isolation of Radium
Which he called eka-Barium - a gap in his beloved table!

But there was also a PRICE - this is true of all Research
Your beloved Pierre died prematurely in an accident
Because he was weakened by Radiation Sickness
Your own premature from Leukemia at sixty-two.

Marie you are a miracle - the World's Greatest Scientist
Your work in the Great War - driving a mobile X-rey machine!
The establishment of the Marie Curie Radium Instuitute
The application of radioactivity to combat cancer.

Oh Marie Marie - Beloved of all Scientists
We honour you name - we respect you discoveries
We solomly promise to harness Nuclear Energy for GOOD
And never ever again use it for Weapons of Mass Destruction!

ඉර හඳ
කොපමණ තේජසක් 
තිබෙන මුත් ඉරට
පිරිවරක් තරු ඉන්නේ 
හඳටම නොවෙද
සොමි ගුණැති.

සිරකරනු බැරි මකරන්ද
තුඟු විසල් පවුරෙකි 
උල්වූ පළිඟු කටු
විලිස්සා බිය ගන්වන
අනවසරයෙන් ඇතුල්විය නොහැකි
ඇතුල් වුවහොත්
සුනඛ දත් විලිස්සන

පවුර තුළ නඳුන් උයනෙකි
නන් වණ් සුවඳැති
මනරම් මලින් ගැවසුණ
අනවසරයෙන් වුව 
තටු ඇතියවුන් යන එන
සුවඳ විඳ රොන් උරාබොන
සිනිඳු පෙති මත
සැතපෙන 

රකින්නෝ මෙඋයන
නොදනිති රහස් මල් ගැන
මලෙක රුව සැඟවුවද
උස් පවුරු බැඳ
කෙසේ වළකන්නද
සුළඟ හා දැවටී
ඉගිලෙන මකරන්ද

සමන්මලී අභයසිරි