Monday, July 28, 2014

සිනහවට ඉඩ දෙන්නඑකම එක මොහොතකට
පිවිසෙන්න ඉඩ දෙන්න
හැර දෙන්න දොරගුළු
බොහෝ කල් මා හටම වැසී ගිය
ඔබේ හද විජිතයට

මමයි මල් පුබුදන වසන්තිය
සදා හිරු පායා එළිය දෙන
කඳුල දොම්නස  අඳුරු ශිශිරය
පළවා හදින් රජයන්න ඉඩදෙන්න
මෙමට ඒ  විජිතයෙහි.

සමන්මලී අභයසිරි

තවත් මෙහි කුමට රැඳෙනුදපාව යයි මේකුළු
පාව යයි වියරුවෙන්
නතු වෙමින් හමායන
සැඩ නළ රැලට

සැලෙයි තුරු පත් තදින්
සැලෙයි රඟමින් දේවදාසීන් සේ
සෝ ළතැවුල් දෙමින්
මාරුතය වයනා තාලයට

දැවටෙයි මළ හිරු බැසයමින්
කළු වළාවෙක හඬන්නට තතනන
සොම්නස් පොදක් සේ
තැවෙන හදවතක

කොඳුරයි හඬක් මද නළ හා මුසුව
කොඳුරයි ගෙනෙමින් මතක සුන්ව ගිය සිහින ගැන
තවත් මෙහි කුමට රැඳෙනුද නුඹ
නිඹඳ මා විමසමින්

අනුවාදය - සමන්මලී අභයසිරි


Like a joy on the heart of a sorrow,
The sunset hangs on a cloud;
A golden storm of glittering sheaves,
Of fair and frail and fluttering leaves,
The wild wind blows in a cloud.

Hark to a voice that is calling
To my heart in the voice of the wind:
My heart is weary and sad and alone,
For its dreams like the fluttering leaves have gone,
And why should I stay behind?

Sarojini Naidu

Friday, July 18, 2014

ඔබම වෙයි මගෙ මව හෙට


අහන්න මගේ දුවේ
යලි යලිත් මා දොඩද්දී
එකමැ දේ නැවතත්
අනේ එපා 
නුරුස්නා හඬින් කියන්න 
"කීවානේ මෙය මොහොතකට පෙර"
රිදේවි මේ හිත බොහෝම එතකොට
මතක් කරගන්න 
නිදාගන්න තුරු
මගේ පුංචි දූ
කීව හැටි එකම
සුරඟන කතාව මම
නින්ද යනතෙක් මයේ දූට

අහන්න මගේ දුවේ
මැලි වෙද්දි මා ඉඳහිට
ඇඟපත දොවා ගන්නට
අනේ එපා
අපහාසයෙන් උපහාසයෙන්
මා පෙලන්නට ඒ වෙලාවට
රිදේවි මේ හිත බොහෝම එතකොට
මතක් කරගන්න
හැංගුණ හැටි
මගේ පුංචි දූ
නහවන්ට අඬගසද්දී
කම්මැලි හිතුණ විට මයේ දූට

අහන්න මගේ දුවේ
පැටලෙද්දී මා අන්තර්ජාල වල
යනමං නොදැන මංමුලාවී
අනේ එපා
සිනාසෙන්නට මගේ අනුවණ කම්වලට
බෑ අලුත් දේ උගන්නන්ට කියා
රිදේවි මේ හිත බොහෝම එතකොට
මතක් කරගන්න
කියාදුන් හැටි බෝම දේ
මගේ පුංචි දූ
නොදැන සිටි
කන්ට හිස පීරන්නටත්
ලොවේ හොඳ හා නරක මයේ දූට

අහන්න මගේ දුවේ
මගේ පරඬැල් මහළු පා
නො එසවෙද්දී පෙර ජවයෙන්
අනේ එපා
නො ඉවසිලිකමෙන් කියන්න
"බැරිද ඔය අඩිය ඉක්මන් කරන්නට"
රිදේවි මේ හිත බොහෝම එතකොට
මතක් කරගන්න
වැටි වැටී ඇවිදිද්දි
මගේ පුංචි දූ
මතක් වෙද්දිත් මිහිරියි
ඒ සිඟිති බොලඳ හිනා මැද
හරි මග කියා දුන් හැටි මයේ දූට

අහන්න මගේ දුවේ
මම ආදරෙයි බොහොමත්ම
මයේ දූට
වෙර දැරුවේ හැමදාම
නොතලන්න ඔය හිත
අනේ එපා
රිදවන්න මේ හිත
බැරිව මහළුව
හිඳින දා මම
ඔබම වෙයි මගෙ මව
ආදරෙන් අමතන්න ඔබේ දූට

අනුවාදය - සමන්මලී අභයසිරි

Original text in Spanish and photo by Guillermo Peña.
Translation to English by Sergio Cadena


My dear girl, the day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through. If when we talk, I repeat the same thing a thousand times, don't interrupt to say: "You said the same thing a minute ago"... Just listen, please. Try to remember the times when you were little and I would read the same story night after night until you would fall asleep.

When I don't want to take a bath, don't be mad and don't embarrass me. Remember when I had to run after you making excuses and trying to get you to take a shower when you were just a girl?

When you see how ignorant I am when it comes to new technology, give me the time to learn and don't look at me that way ... remember, honey, I patiently taught you how to do many things like eating appropriately, getting dressed, combing your hair and dealing with life's issues every day... the day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through.

If I occasionally lose track of what we're talking about, give me the time to remember, and if I can't, don't be nervous, impatient or arrogant. Just know in your heart that the most important thing for me is to be with you.

And when my old, tired legs don't let me move as quickly as before, give me your hand the same way that I offered mine to you when you first walked. When those days come, don't feel sad... just be with me, and understand me while I get to the end of my life with love. I'll cherish and thank you for the gift of time and joy we shared. With a big smile and the huge love I've always had for you, I just want to say, I love you ... my darling daughter.

Original text in Spanish and photo by Guillermo Peña.
Translation to English by Sergio Cadena
Photo: My dear girl, the day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through. If when we talk, I repeat the same thing a thousand times, don't interrupt to say: "You said the same thing a minute ago"... Just listen, please. Try to remember the times when you were little and I would read the same story night after night until you would fall asleep.

When I don't want to take a bath, don't be mad and don't embarrass me. Remember when I had to run after you making excuses and trying to get you to take a shower when you were just a girl?

When you see how ignorant I am when it comes to new technology, give me the time to learn and don't look at me that way ... remember, honey, I patiently taught you how to do many things like eating appropriately, getting dressed, combing your hair and dealing with life's issues every day... the day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through.

If I occasionally lose track of what we're talking about, give me the time to remember, and if I can't, don't be nervous, impatient or arrogant. Just know in your heart that the most important thing for me is to be with you.

And when my old, tired legs don't let me move as quickly as before, give me your hand the same way that I offered mine to you when you first walked. When those days come, don't feel sad... just be with me, and understand me while I get to the end of my life with love. I'll cherish and thank you for the gift of time and joy we shared. With a big smile and the huge love I've always had for you, I just want to say, I love you ... my darling daughter.Monday, July 14, 2014

දැවෙමිමා මුව මේ  රත් පැහැය
ගිනි  වැදී නොවේ උදුනේ
හිමියෙනි ඔබ ලඟින් සිටි පෙරදා සිහිවී
මුව පැහැය ගැන්වේ.

ගලන්නේ කොපුල් තල දිගේ
දහඩිය  නොවේ ගිනියමට
උදුන ලඟ නිබඳ රැඳි ඔබේ රුව මැවී
කඳුළු කැට ඇද හැලේ.

මේ මා දවා පුළුස්සන්නේ
ගිනි අඟුරු රස්නය නොවේ උදුනේ
නිවන්නට කුසගිනි අපේ ඔබ දැවුණු හැටි සිහිවී
හදේ ඇවිලී ගිනි මා දැවේ.

උදුන ගිනි  වඩන්නේ අද
දවමින් නොවේ ගිනි හුළු 
ඔබේ වියොව නිසා මා හදෙහි නැගි සුසුමෙන්
ඇවිලී ගින්න බෝවේ.


සමන්මලී අභයසිරි

සිතුවම - Jean-François Millet

Tuesday, July 8, 2014

දැක ඇතිද ඔබ සුරලොව

 
දකිමි සුරලොව  නන් තැන
විටෙක මද්දහනේද 
හිරු නැගෙන අළුයමද
දකිමි සුරලොව 

ලොව වටා දිව වෙහෙසව
ගිමන් නිවනා කඳු මුදුනක
රැස් හෙලා නසද්දී මොහඳුර
දකිමි සුරලොව

තුරුගොමුව දිලෙද්දී රිවි රැසින්
ජයගොස් නගා විහඟ කැල මවද්දී
සැණකෙළි සිරි  කැටි වළා හා එක්ව
දකිමි සුරලොව

ප්‍රීතියෙන් ගෙවී යන දිනක්
අපර දිග බලා යද්දී සළු පැළඳ
නන් වණින් මවා පාරාදීසයක සිරි
දකිමි සුරලොව

සමද අසමානද ඒ පාරාදීසයට
මා දෑස් දුටු ඒ ලලිත රූ
දනීදෝ කවුරු කියන්නට
දුටිමි දෝ මම සුරලොව

අනුවාදය  - සමන්මලී අභයසිරිHeaven 
======

By Emily Dickinson 

"Heaven" has different Signs—to me—
Sometimes, I think that Noon
Is but a symbol of the Place—
And when again, at Dawn,

A mighty look runs round the World
And settles in the Hills—
An Awe if it should be like that
Upon the Ignorance steals—

The Orchard, when the Sun is on—
The Triumph of the Birds
When they together Victory make—
Some Carnivals of Clouds—

The Rapture of a finished Day—
Returning to the West—
All these—remind us of the place
That Men call "paradise"—